มีอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในการดำน้ำและโดยทั่วไปแล้วผลกระทบดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อนักดำน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อันเนื่องมาจากอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆตามมาอีก การเสียชีวิตจากการดำน้ำจำนวนมากเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายแก่นักดำน้ำ ซึ่งนั่นเราควรจะสามารถจัดการเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล แม้ว่าจะมีอันตรายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำสกูบ้า แต่นักดำน้ำสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยขั้นตอนที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การจมน้ำ

การเสียชีวิตเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ การจมน้ำเกิดจากปัญหาก่อนหน้าที่เกิดขึ้น เช่น ความเครียดที่ไม่ได้รับการรักษาที่ดี โรคหัวใจ การที่กลั้นหายใจขณะดำน้ำขึ้น การหมดสติจากสาเหตุใดๆ การสำลักน้ำ การบาดเจ็บอันตรายจากสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ขัดข้อง การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่ไม่เหมาะสม หรือความล้มเหลวในการจัดการแหล่งจ่ายก๊าซ เป็นต้น การฝึกอบรมและการจัดระบบของคู่หูสามารถช่วยป้องกันความตื่นตระหนกของนักดำน้ำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงสามารถป้องกันการจมน้ำได้ ผู้เสียชีวิตจากการดำน้ำประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์นั้นเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับนักดำน้ำที่มีอายุมาก

ความเจ็บป่วยจากการคลายความกดดันอากาศ

DCS อาจเป็นอันตรายที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำสกูบ้า ความเจ็บป่วยจากการคลายความกดดันอากาศสามารถเรียกอีกอย่างว่า “เบนด์” และอาจรวมถึงอาการต่างๆ เช่น คัน ผื่น ปวดข้อ หรือคลื่นไส้ เมื่อคุณหายใจในภาวะที่อากาศอัดตัวสูงที่ระดับความลึกมาก เนื้อเยื่อในร่างกายของคุณจะดูดซับไนโตรเจนเพิ่มมากขึ้น เมื่อคุณกลับสู่ผิวน้ำ หากเนื้อเยื่อของคุณดูดซึมไนโตรเจนมากเกินไป ซึ่งการลดความกดอากาศอาจทำให้ไนโตรเจนสร้างฟองขึ้นมาภายในเนื้อเยื่อของคุณ นี่คืออาการเจ็บป่วยจากการลดความกดอากาศหรือการเบนด์ มันจะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากและหากไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลให้เส้นประสาทและเนื้อเยื่ออื่นๆถูกทำลาย และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ความเจ็บป่วยจากการคลายความกดดันอากาศและภาวะฟองก๊าซอุดตันในหลอดเลือดแดงในการดำน้ำเพื่อการสันทนาการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประชากร สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการดำน้ำที่เฉพาะเจาะจง การศึกษาวิจัยทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความลึกในการดำน้ำที่มากขึ้น ความเจ็บป่วยจากการคลายความกดอากาศในอดีต จำนวนวันที่ดำน้ำติดต่อกัน และในทางชีววิทยาของเพศผู้ชายนั้น มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยจากการคลายความกดอากาศและภาวะเส้นเลือดอุดตัน ในขณะที่การใช้ชุดแบบแห้งและก๊าซหายใจไนทร็อกซ์ ความถี่ในการดำน้ำที่สูงขึ้นในปีที่แล้ว อายุที่มากขึ้น และอีกหลายปีนับตั้งแต่มีการรับรองมีความเสี่ยงลดลง ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่กว้างขวางมากขึ้น

ภาวะฟองก๊าซอุดตันในหลอดเลือดแดง

ภาวะฟองก๊าซอุดตันในหลอดเลือดแดง คือการกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับนักดำน้ำเมื่อฟองอากาศก่อตัวในหลอดเลือดแดงขณะดำน้ำขึ้นและเกิดอาการปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลได้ โดยปกติแล้วนี่เป็นผลมาจากการบาดเจ็บที่ปอดหรือความเสียหายต่อปอด อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของความดันบรรยากาศและความดันในปอดนั่นเอง ตัวอย่างเช่น หากนักดำน้ำกลั้นหายใจขณะดำน้ำขึ้น อากาศภายในปอดจะขยายตัวและอาจทำให้ปอดได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

สิ่งนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่สามารถป้องกันได้โดยการฝึกอบรมที่เหมาะสมและการดำน้ำอย่างระมัดระวัง

การเมาไนโตรเจน

การเมาไนโตรเจน เป็นความรู้สึกมึนเมาหรือความรู้สึกหวิวๆที่นักดำน้ำรู้สึกได้ในระดับความลึกที่ลึกกว่าปกติ คือประมาณ 80-100 ฟุตในน้ำเค็ม แม้ว่าจะไม่สร้างความเสียหายโดยตรง แต่การเมาไนโตรเจนทำให้การใช้เหตุผล การตัดสินใจ และการประสานงานของมอเตอร์ลดลงชั่วคราว สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีของนักดำน้ำ ส่งผลให้เกิด DCS หรือปัญหาอื่นๆตามมาก การเมาไนโตรเจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การดำน้ำที่ความลึกเกิน 60 ฟุตต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากการรับรองครั้งแรกของคุณ

การติดกับ

การติดกับโดยทั่วไปมีสองประเภท ซึ่งเป็นอันตรายที่สำคัญสำหรับนักดำน้ำสกูบ้า: ไม่สามารถนำทางออกจากพื้นที่ปิดได้ และการติดกับทางกายภาพที่ทำให้นักดำน้ำไม่สามารถออกจากบริเวณนั้นได้ รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการติดกับทางกายภาพคือการติดกับเชือก เส้นสาย หรืออวน และการใช้อุปกรณ์ตัดเชือกเป็นวิธีมาตรฐานในการจัดการกับปัญหา เราสามารถลดความเสี่ยงในการติดกับเชือกต่างๆได้โดยกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อลดชิ้นส่วนเหล่านั้นซึ่งอาจถูกกีดขวางได้ง่าย และช่วยให้หลุดออกจากกันได้ง่ายขึ้น การติดกับในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเข้าไปในพื้นที่แคบซึ่งปกติเรามักจะหลีกเลี่ยงได้ แต่จะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว และการได้รับความช่วยเหลือของเพื่อนก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก