หลักสูตร PADI การดำน้ำระดับเชี่ยวชาญ (Padi Dive Master Course)

45,000 บาท รวมทุกอย่างแล้ว


หลักสูตร PADI การดำน้ำระดับเชี่ยวชาญ (Divemaster) เป็นระดับแรกของการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ การฝึกฝนอย่างใกล้ชิดกับครูผู้สอนของ PADI คุณจะต้องปรับทักษะการดำน้ำของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การทำโฮเวอร์ได้อย่างง่ายดาย และปรับทักษะการช่วยเหลือของคุณ เพื่อให้คุณสามารถที่จะคาดหวังและแก้ไขปัญหาทั่วไปได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับความรู้ของการดำน้ำ การจัดการ และความสามารถในการกำกับดูแล เพื่อให้คุณเป็นแบบอย่างที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของ PADI การดำน้ำระดับเชี่ยวชาญนี้ คุณจะเป็นผู้นำคนอื่นๆในขณะที่คุณดูแลกิจกรรมการดำน้ำ และให้การช่วยเหลือในการฝึกอบรมนักดำน้ำ ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานในแหล่งดำน้ำที่ห่างไกล หรืออยู่ใกล้บ้านอย่างร้านดำน้ำในท้องถิ่นของคุณ การผจญภัยของชีวิตที่แสนตื่นเต้นนี้กำลังรอคุณอยู่


ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับหลักสูตร PADI ผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ: Diver Master (DM)

 • คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป และหลักสูตรดังต่อไปนี้ต้องเรียนจนสำเร็จก่อนที่จะลงทะเบียน
 • หลักสูตรโอเพ่นวอเตอร์
 • หลักสูตรโอเพ่นวอเตอร์ ขั้นสูง
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • หลักสูตรนักดำน้ำกู้ภัย
 • คุณต้องมีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 40 ครั้ง และจะต้องผ่านการดำน้ำเท่ากับหรือมากกว่า 60 ครั้ง เพื่อให้การรับรองของคุณสมบูรณ์
 • เอกสารรับรองทางการแพทย์ที่ลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

หลักสูตร PADI ผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ ของเราขยายระยะเวลาไปถึง 18 วัน และต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณคาดหวังได้

ปฐมนิเทศ – เวลาของคุณจะใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนในระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำของหลักสูตร PADI โอเพ่นวอเตอร์ กระบวนการเหล่านี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะของหลักสูตรโอเพ่นวอเตอร์ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการสอนดำน้ำเป็นเวลานาน

เราจะขอให้ผู้สมัครดูวิดีโอทั้งหมด เข้าร่วมการบรรยายทั้งหมด ทำแบบทดสอบโอเพ่นวอเตอร์ทั้งหมด และทำแบบทดสอบด้วย ในระหว่างการฝึกปฏิบัติคุณควรสังเกตดูครูผู้สอนของคุณเกี่ยวกับการควบคุม การวางตำแหน่ง การสาธิตทักษะ และการแก้ปัญหา ซึ่งในส่วนนี้ไม่สามารถประเมินได้

ให้ความช่วยเหลือในหลักสูตรกู้ภัย – ให้ความช่วยเหลือในส่วนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำของหลักสูตรกู้ภัยกรณีหลักสูตรนั้นกำลังดำเนินอยู่ หากไม่มีหลักสูตรกู้ภัยดำเนินการอยู่ ในวันนี้ควรใช้เวลานั้นเรียนรู้หรือฝึกฝนมากยิ่งขึ้นร่วมกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ในวันที่สอง

ภาคทฤษฎี – ซึ่งจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้:

 • ภาพรวมของหลักสูตร
 • บทบาทและลักษณะของ PADI ผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ: Divemaster
 • ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการฝึกฝน
 • วงจรทักษะ
 • การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์
 • การนำพานักดำน้ำที่เหนื่อยอ่อน
 • การดูแลกิจกรรมดำน้ำ
 • การดำเนินงานโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ: Divemaster
 • ความปลอดภัยของนักดำน้ำและการจัดการความเสี่ยง
 • คู่มือผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ: Divemaster บทที่ 9
 • ฟิสิกส์การดำน้ำ
 • สรีรวิทยา
 • อุปกรณ์
 • การวางแผนดำน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 • ทักษะพิเศษและกิจกรรมเฉพาะด้าน
 • การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจของการดำน้ำ
 • การว่ายน้ำแบบสน็อกเกิ้ล อย่างต่อเนื่อง 800 เมตร
 • การว่ายน้ำโดยลำพังแบบต่อเนื่อง 400 เมตร

การเรียนในห้องเรียน: เปิดใช้โปรแกรมอีกครั้ง, ดิสคัฟเวอร์ สกูบ้า ไดฟ์วิ่ง ในพื้นที่น้ำที่จำกัด, การทบทวน / การประเมินผลภาคสระว่ายน้ำ, การประเมินสระว่ายน้ำด้วยหลักสูตรโอเพ่นวอเตอร์ การทบทวน / การประเมินผลสระว่ายน้ำ

วันที่อยู่บนเรือ –คุณจะต้องผ่านอะไรบ้าง

 • ประเมินการฝึกซ้อมดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 1) การประเมินกู้ภัย
 • ประเมินการฝึกอบรมดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 2)
 • ประเมินการฝึกอบรมดำน้ำด้วย หลักสูตรการดำน้ำนำทางขั้นสูง: ADVANCED COURSE NAVIGATION DIVE
 • การฝึกอบรมดำน้ำที่ไม่ผ่านการประเมินด้วยหลักสูตรการดำน้ำกลางคืนขั้นสูง: ADVANCED COURSE NIGHT DIVE
 • ประเมินการฝึกอบรมการดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 3)
 • ประเมินการฝึกอบรมการดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 4)
 • โปรแกรมดิสคัฟเวอร์ สกูบ้า ไดฟ์วิ่ง – การดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์เพิ่มเติม
 • การฝึกอบรมดำน้ำที่ไม่ต้องผ่านการประเมิน กับนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองมาใหม่
 • ทักษะ 5 สถานการณ์จำลองในการดำน้ำลึก
 • ทักษะที่ 1 – การดำเนินงานและการจัดการแหล่งดำน้ำ, หน้าที่บนดาดฟ้า / การดูแลพื้นผิว, DMT (อยู่ภายใต้การดูแล) ควรช่วยงานด้านหลังดาดฟ้า (เช่น การบันทึกการเข้า / ออก การเติมถัง และหน้าที่ทั่วไปอื่นๆที่เกิดขึ้นในการดำน้ำครั้งสุดท้ายนี้ เพื่อเตรียมเรือออกจากจุดดำน้ำ)

การทบทวน / การสอบ ในตอนท้ายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน / การทบทวนและการสอบซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการปฏิบัติและทฤษฎี

ไฟนอลสุดท้าย 3 วัน: สามวันสุดท้ายของคุณจะใช้เวลาอยู่บนเรือ และคุณจะได้รับการประเมินอีกครั้งเกี่ยวกับหน้าที่การสอนและไม่สอนการดำน้ำระดับเชี่ยวชาญ (Divemaster) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตร

ออกเรือวันที่ 1:

 • ไดฟ์ 1 ประเมินการฝึกซ้อมดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 1)
 • ไดฟ์ 2 ประเมินการฝึกซ้อมดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 2)
 • ไดฟ์ 3 เวิร์คช็อป 5: ค้นพบการดำน้ำในท้องถิ่น

ออกเรือวันที่ 2:

 • ไดฟ์ 1 ประเมินการฝึกซ้อมดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 3)
 • ไดฟ์ 2 ประเมินการฝึกซ้อมดำน้ำกับผู้เรียนโอเพ่นวอเตอร์ (การฝึกดำน้ำโอเพ่นวอเตอร์ 4)
 • ไดฟ์ 3 ทักษะที่ 4 – สถานการณ์การค้นหาและการกู้คืน & การผูกเชือก
 • ไดฟ์ 4 ฝึกอบรมการดำน้ำที่ไม่ต้องผ่านการประเมิน กับนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองมาใหม่

ออกเรือวันที่ 3:

 • Dive 1 การดำน้ำฟรี – การดำน้ำนี้สามารถใช้สำหรับการดำน้ำฝึกซ้อมตามตารางเวลาอื่นๆ หรือการดำน้ำ
 • ไดฟ์ 2 Skill 3 – Dive briefing.
 • ไดฟ์ 2 ทักษะที่ 3 – การบรรยายสรุปเรื่องการดำน้ำ
 • ไดฟ์ 3 ทักษะที่ 1 – การดำเนินงานและการจัดการแหล่งดำน้ำ, หน้าที่บนดาดฟ้า / การดูแลพื้นผิว, DMT (อยู่ภายใต้การดูแล) ควรช่วยงานด้านหลังดาดฟ้า (เช่น การบันทึกการเข้า / ออก การเติมถัง และหน้าที่ทั่วไปอื่นๆที่เกิดขึ้นในการดำน้ำครั้งสุดท้ายนี้ เพื่อเตรียมเรือออกจากจุดดำน้ำ)

สิ่งที่รวมในหลักสูตร

 • อุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมดมีให้ตลอดหลักสูตร
 • คู่มือการสอน PADI & สติกเกอร์โฮโลแกรม (จำเป็นต้องใช้สำหรับแอปพลิเคชั่น PADI DM)
 • สารานุกรมการดำน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ – ภาพรวมที่ครอบคลุมของฟิสิกส์การดำน้ำ สรีรวิทยา และอุปกรณ์
 • รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ (Divemaster)
 • คู่มือ PADI ผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ (Divemaster)
 • RDP – ตารางและ eRDPML รวมคำแนะนำที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้หนังสือจุลสาร
 • ค่าธรรมเนียมหลักสูตร PADI ผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ

สิ่งที่ไม่ได้รวมในหลักสูตร

 • ไม่รวมรถรับส่งตลอดหลักสูตร
 • อาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมอยู่ในวันที่ออกเรือเท่านั้น
 • ไม่รวมค่าที่พักและโรงแรมของคุณ


เมื่อสำเร็จหลักสูตร DM ของคุณแล้ว ในฐานะนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญ (Master Dive) ที่ผ่านการรับรอง คุณสามารถ:

กำกับดูแลทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยการวางแผน จัดระเบียบ และควบคุมการดำน้ำ

 • ร่วมกิจกรรมกับ PADI นักดำน้ำแบบสกูบ้า การดำน้ำอื่นๆที่ตามมา
 • ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนดำน้ำในระหว่างการออกผจญภัย ในการดำน้ำไดๆหรือหลักสูตรพิเศษ
 • ทำการดำน้ำ ดิสคัฟเวอร์ สกูบ้า ไดฟ์วิ่ง ที่ตามมา
 • ให้ความช่วยเหลือครูผู้สอน PADI ในระหว่างการฝึกซ้อมสำหรับหลักสูตรนักดำน้ำ PADI ใดๆ
 • ดำเนินการหลักสูตร PADI นักดำน้ำตัวเปล่า (Skin Dive) และโปรแกรม PADI การดำน้ำตื้น (Discover Snorkelling)
 • ดำเนินการหลักสูตร PADI ประสบการณ์ดำน้ำในท้องถิ่น (Discover Local Diving)
 • ดำเนินการโปรแกรม PADI สกูบ้ารีวิว

นอกจากนี้คุณยังสามารถผ่านคุณสมบัติสั้นๆและเข้าร่วมเป็นหัวหน้าทีมนักดำน้ำสกูบ้า (Discover Scuba Diving Leader) ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินโปรแกรม PADI การดำน้ำแบบสกูบ้า (Discover Scuba Diving) ได้อย่างอิสระ


สกูบ้าดีบได้ว่าจ้างผู้อำนวยการหลักสูตรชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าฝึกอบรมและทำการรับรองให้คุณ ซึ่งแน่นอนว่าคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อนำความสามารถที่ซ่อนอยู่ของคุณออกมาและทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเป็น PADI ผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำ (Dive Master)

จองคอร์ส หลักสูตร PADI การดำน้ำระดับเชี่ยวชาญ วันนี้!